L-LINGO - Free Language Learning Lessons

Learn Hindi - Lesson 9: Clothes

Lesson 9: Clothes

Play

धारण करना

dhāraṇ karanā

wear


Play

पहनना

pahananā

put on


Play

उतारना

utāranā

take off


Play

वस्त्र

vastr

clothes


Play

पतलून

patalūn

trousers


Play

कमीज़

kamīz

shirt


Play

टी-शर्ट

tī-śart

t-shirt


Play

पोशाक

pōśāk

dress


Play

जोङी जुराबें

jōnī jurābēm

pair of socks


Play

जोङी जूते

jōnī jūtē

pair of shoes


Play

स्वेटशर्ट

svētaśart

sweatshirt


Play

जैकेट

jaikēt

jacket


Play

स्कर्ट

skart

skirt


Play

सूट

sūt

suitPrivacy Statement Terms of Use